αιτηση

Οι παραγωγοί επιλέγουν ΠΩΣ και ΠΟΥ θα υποβάλλουν την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης

Όλοι οι παραγωγοί έχουν δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του Φορέα μέσω του οποίου θα υποβάλουν την αίτησή τους χωρίς να δεσμεύονται από την επιλογή τους κατά τα προηγούμενα έτη. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί επιλέγουν το Φορέα της αρεσκείας τους κάθε χρόνο, ο οποίος και δεσμεύει την αίτησή τους χρησιμοποιώντας τα τελευταία 4 ψηφία του εκκαθαριστικού σημειώματος 2015.

Στην περίπτωση, που κάποιος παραγωγός ενώ έχει δώσει τα στοιχεία του εκκαθαριστικού του σε συγκεκριμένο Φορέα, δεν επιθυμεί για τους δικούς του λόγους στη συνέχεια να υποβάλει την αίτησή του μέσω αυτού, έχει τη δυνατότητα να καταθέσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και ο Φορέας υποχρεούται να τον αποδεσμεύσει.

Οι πιστοποιημένοι φορείς ανά γεωγραφική περιοχή για την υποβοήθηση των αγροτών στην υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 εδώ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και μόνοι τους ή με τη βοήθεια κάποιου οικείου τους που έχει πρόσβαση και ευχέρεια στη χρήση του διαδικτύου (internet), ΔΩΡΕΑΝ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ (οn-line υποβολή). ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση όσοι έχουν ζωικό κεφάλαιο.