ελγα

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ΠΕ Γεωπόνων και Κτηνιάτρων

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων των κλάδων  ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2017 με αριθ. πρωτ. 9043/20-6-2017 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στον ΕΛΓΑ.

Για τους Πίνακες Κατάταξης ΠΕ Γεωπόνων εδώ.

Για τους Πίνακες Κατάταξης ΠΕ Κτηνιάτρων εδώ.