ελαιόλαδο2

Οι προοπτικές για την παραγωγή και κατανάλωση ελαιολάδου στην Ε.Ε. έως το 2030

Τους 2,3 εκατ. τόνους αναμένεται να φθάσει η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην Ε.Ε, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προοπτικές του γεωργικού τομέα μέχρι το 2030.

Αύξηση παραγωγής και ζήτησης

Η παραγωγή ελαιολάδου σε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα αντιπροσωπεύει σήμερα τα δύο τρίτα της παγκόσμιας παραγωγής και σύμφωνα με την έκθεση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,3% ετησίως μέχρι το 2030.

Η παγκόσμια ζήτηση για το ευρωπαϊκό ελαιόλαδο θα αυξηθεί επίσης, ιδίως στις ασιατικές αγορές, με αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ, η οποία αναμένεται να φθάσει το 3,3% ετησίως το διάστημα 2018 – 2030.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα οι προοπτικές για την κατανάλωση ελαιολάδου στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. εμφανίζονται θετικές με μικρή μείωση σε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Τέλος, προς θετική κατεύθυνση φαίνονται να κινούνται οι εξαγωγές ευρωπαϊκού ελαιολάδου.

Η κατανάλωση ελαιολάδου στην ΕΕ και η ανάπτυξη των εξαγωγών έως το 2030 (σε 1.000 τόνους)

Οι προοπτικές για την κατανάλωση ελαιολάδου σε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία, η κατανάλωση στα υπόλοιπα κ-μ και οι εξαγωγές της Ε.Ε.