μελι

Οι προϋποθέσεις για την πώληση μικρών ποσοτήτων μελιού από τον μελισσοκόμο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που αφορά την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι μελισσοκόμοι οι οποίοι διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ  μπορούν να προμηθεύουν:

  • άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή/και
  • στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας, μέχρι 10 κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας 1.200 κιλών μελιού.

Απαγορεύεται η προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.

Συσκευασία και επισήμανση

Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004.

Η ετικέτα στη συσκευασία πρέπει να έχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου.