κοτοπουλα

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοτόπουλου στην Ε.Ε.

Τα 3/4 της ευρωπαϊκής παραγωγής κρέατος πουλερικών συγκεντρώνεται σε 7 χώρες: Πολωνία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία.

Την πρώτη θέση κατείχε το 2016 η Πολωνία (2,26 εκ. τόνους ισοδύναμου σφαγίου), η οποία μέσα σε 10 χρόνια διπλασίασε την παραγωγή της, τη 2η θέση το Ηνωμένο Βασίλειο (1,79 εκ. τόνους) και την 3η θέση η Γαλλία.

Η Γαλλία είναι η μόνη μεταξύ των σημαντικότερων παραγωγών χωρών του τομέα, της οποίας η παραγωγή έχει παραμείνει στάσιμη κατά τα τελευταία 10 χρόνια, τη στιγμή που στις λοιπές χώρες αυξάνεται συνεχώς.

Πρώτη η Πολωνία στην παραγωγή κοτόπουλου

Ειδικά στον τομέα της παραγωγής κοτόπουλου, η Πολωνία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στην Ευρώπη και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία. Η Γαλλία κατέλαβε την 4η θέση, με την παραγωγή της, αν και στάσιμη από το 2010, να ανέρχεται το 2016 σε 1,07 εκ. τόνους, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τις αντίστοιχες σε Ολλανδία (1,03 εκ. τόνους) και Ιταλία (1,02 εκ. τόνους), όπου υπήρξε ισχυρή αύξηση σχετικά τα τελευταία δέκα χρόνια.