Οικοτεχνία: Τροποποίηση της απόφασης για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων

Αλλαγή στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων φέρνει η νέα τροποποίηση της απόφασης που αφορά τους όρους και τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροποποίηση της απόφασης καταργείται η δήλωση από τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων ότι τα τελικά προϊόντα πωλούνται λιανικώς στα σημεία διάθεσης από τους ίδιους.

Δείτε την Απόφαση τροποποίησης εδώ.