αγελαδες

Ολλανδία: Επιβολή φόρου κρέατος και αποζημιώσεις για εθελούσια έξοδο αγροτών

Η επιβολή επιπλέον φόρου στο κρέας, με το σκεπτικό ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καλό για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, σχεδιάζει η ολλανδική Κυβέρνηση.

Επίσης, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αζώτου κατά 50% έως το 2030, συνεχίζονται οι προσπάθειες να πεισθούν οι αγρότες να μειώσουν ή και να εγκαταλείψουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες.

Έτσι, σε συνέχεια του σχεδίου της προηγούμενης Κυβέρνησης για απαλλοτριώσεις αγροτικών γαιών, οι οποίες όμως διαδικαστικά συνεπάγονται καθυστερήσεις, επιλέγεται πλέον η παροχή οικονομικών κινήτρων στους αγρότες για εθελούσια παύση των δραστηριοτήτων τους. Όσο πιο σύντομα ένας αγρότης αποφασίσει να δεχθεί τις κρατικές προτάσεις τόσο πιο μεγάλο θα είναι το ποσό αποζημίωσής του.

Για να υλοποιήσει την πολιτική περιορισμού των εκπομπών αζώτου η ολλανδική Κυβέρνηση πρόκειται να διαθέσει €25 δισ. για την επόμενη 30ετία, μεγάλο μέρος του οποίου θα διατεθεί στον αγροτικό τομέα.

Πληροφορίες από Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη