Ολλανδία: Συνεχής η αύξηση στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων

Μεγάλη αύξηση παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον αριθμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα βιολογικά στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με τον επίσημο φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόνων στην Ολλανδία, την SKAL Biocontrole, ο αριθμός των εγγεγραμμένων εταιρειών βιολογικών προϊόντων ανήλθε σε 4.730 στο τέλος του 2017.

Η εγγεγραμμένη βιολογική γεωργική έκταση αυξήθηκε κατά 7.751 εκτάρια το 2017 και ανήλθε σε συνολικά 69.516 εκτάρια, ενώ η μέση εκμετάλλευση ανέρχεται σε 32,4 εκτάρια. Συνολικά, η βιολογική γεωργία πραγματοποιήθηκε στο 3,2% της ολλανδικής γεωργικής έκτασης το 2017 ενώ το 2,9% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου ήταν βιολογικό.

Η μετάβαση στη βιολογική γεωργία συνήθως διαρκεί ενάμισι έως δύο χρόνια.

Όσον αφορά την γεωργική βιομηχανία, στα τέλη του 2017 υπήρχαν 2.736 πιστοποιημένοι μεταποιητές, εισαγωγείς, έμποροι και εταιρείες αποθήκευσης.

Σύμφωνα με την έκθεση Bionext Trend Report 2017, ο συνολικός κύκλος εργασιών των βιολογικών προϊόντων στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 5% το 2017 και ανήλθε σε περίπου 1,5 δις ευρώ. Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με χώρες όπως η Δανία, η Σουηδία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ.

Αύξηση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων

Ο αριθμός των πιστοποιημένων αγροτών και ο αριθμός των βιολογικών εκταρίων αυξάνεται, πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση των βιολογικών προϊόντων στην Ολλανδία συμβαδίζει με την παγκόσμια αύξηση των βιολογικών πωλήσεων σε σχεδόν 100 δις ευρώ.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των ολλανδικών βιολογικών προϊόντων οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 6% των σούπερ μάρκετ (778,9 εκ. ευρώ) ενώ αυξήθηκαν ιδιαίτερα οι πωλήσεις αυγών (17%) και γαλακτοκομικών προϊόντων (11%). Η πώληση οργανικών παιδικών τροφών (23%) ήταν εντυπωσιακή.

Βιολογικό γάλα, η λύση στην κατάργηση της ποσόστωσης

Οι εκμεταλλεύσεις με βιολογικές αγελάδες γαλακτοπαραγωγής είχαν πάνω από 32.000 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής το 2017, 12,4% περισσότερες από ό, τι το 2016.

Μετά την κατάργηση της γαλακτοκομικής ποσόστωσης το 2015, η τιμή για συμβατικό γάλα μειώθηκε ενώ η πιο σταθερή τιμή για το βιολογικό γάλα αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο για τους γαλακτοπαραγωγούς να στραφούν σε μεθόδους βιολογικής παραγωγής.