Όλο και περισσότερες γεωργικές εκτάσεις για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων

Όλο και περισσότερες είναι οι γεωργικές εκτάσεις που καλλιεργούνται με βιολογικές μεθόδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2010 – 2017 σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση κατά 70% στις βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Το ποσοστό των βιολογικών εκτάσεων ανήλθε στο 7% της συνολικής γεωργικής έκτασης στην Ε.Ε. και η αξία της αγοράς βιολογικών προϊόντων ξεπέρασε τα 34,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κίνητρο για την ένταξη όλο και περισσότερων εκτάσεων στη βιολογική γεωργία είναι οι καλές τιμές που διατηρούν τα παραγόμενα βιολογικά προϊόντα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο με τιμή έως και 150% υψηλότερη από αυτή των συμβατικών προϊόντων.

Ωστόσο, η απόδοση των βιολογικών καλλιεργειών υπολείπεται σημαντικά αυτής των συμβατικών, με τα ποσοστά να κυμαίνονται μεταξύ 40 – 85%.

Σημαντική στήριξη στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας παρέχουν η έρευνα και καινοτομία με τη δημιουργία πιο αποτελεσματικών και παραγωγικών πρακτικών καλλιέργειας.

Όσον αφορά τις εισαγωγές βιολογικών τροφίμων στην Ε.Ε. αυτές ανήλθαν σε 3,4 εκατ. τόνους το 2018, με πρώτο προμηθευτή την Κίνα με περισσότερους από 415.000 τόνους (12,7%).

Σημαντικά μερίδια εισαγωγών είχαν επίσης ο Ισημερινός, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Ουκρανία και η Τουρκία.

Η εξέλιξη των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων την περίοδο 2005-2017 (σε εκατ. εκτάρια)