τρακτερ-οργωμα

Όλο και υψηλότερο το κόστος παραγωγής

Αύξηση 3,7% σημείωσαν οι τιμές των συντελεστών παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία το 2021 σε σύγκριση με το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Οι ετήσιοι Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής είχαν παραμείνει σχεδόν αμετάβλητοι (+0.3%) το 2020 σε σύγκριση με το 2019, ενώ προβλέπεται σημαντική αύξηση το έτος 2022.

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (αύξηση 3,7%) το έτος 2021, σε σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη του έτους 2020, οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους δεικτών:

  • αύξηση στα αγροτικά ημερομίσθια κατά 5%
  • αύξηση στα ενοίκια αγροκτημάτων κατά 4,4%
  • αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 1,2% (μείωση 2,7% στο δείκτη τόκων δανείων και αύξηση 3,2% στο δείκτη ενοικίασης μηχανημάτων)