γραφείο-δουλεια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανάγκη για προσλήψεις και αποσπάσεις λόγω υποστελέχωσης

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) αποτελεί τον επίσημο φορέα του κράτους για τη διενέργεια των ελέγχων σχετικά με τα διάφορα καθεστώτα ενίσχυσης/μέτρα αγροτικής ανάπτυξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πληρώνει κάθε χρόνο ενισχύσεις σε περίπου 700.000 δικαιούχους με τον μέσο ετήσιο προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 2,8 δις €. Οι δικαιούχοι είναι κυρίως γεωργοί και κτηνοτρόφοι αλλά και επενδυτές του αγροτικού τομέα, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λπ.

Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες:

  • Βασική Ενίσχυση, αναφέρεται ως Πυλώνας 1 ή ως ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου).
  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρεται ως Πυλώνας 2.
  • Προγράμματα Αγορών και Παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με την Έκθεση Επάρκειας Υφιστάμενης Δομής του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον Οργανισμό διαπιστώνεται έλλειμμα 201 στελεχών, προκειμένου ο ΟΠΕΚΕΠΕ να εκτελεί με επιτυχία το αντικείμενο εργασιών. Ιδιαίτερα πιεστική είναι η έλλειψη αυτή στις περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού οι οποίες και αναλαμβάνουν το φόρτο των επιτόπιων ελέγχων και μεγάλου μέρους της εκ του σύνεγγυς εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων.

Το προσωπικό του Οργανισμού από το 2011 μέχρι σήμερα

Συγκεκριμένα, το τακτικό προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα ανέρχεται σε 608 (περιλαμβάνονται 3 δικηγόροι με έμμισθη εντολή) υπαλλήλους από τους οποίους οι 22 υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπηρετούν 9 υπάλληλοι με απόσπαση από υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. Επομένως το υπηρετούν προσωπικό ανέρχεται σε 595 υπαλλήλους, ενώ θα έπρεπε, σύμφωνα με την έκθεση, να έφθανε τα 796 στελέχη.

Για το λόγο αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αιτηθεί την πρόσληψη 20 υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και υποβάλλει αίτημα για την απόσπαση 145 υπαλλήλων μέσω του Εθνικού Συστήματος Κινητικότητας, εκ των οποίων 24 υπάλληλοι για την Κεντρική Υπηρεσία και 121 υπάλληλοι για τις Περιφερειακές Μονάδες του Οργανισμού.