χρηματα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ειδοποιητήρια για τα αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά και οφειλές

Όπως κάθε χρόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά στη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις που προέκυψαν κατόπιν  ελέγχων για το ημερολογιακό έτος αιτήσεων 2017 και προηγούμενα.

Οι οφειλές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

  • Αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά
  • Οφειλές από διοικητικές κυρώσεις (πολυετείς κυρώσεις)
  • Οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης

Οι γεωργοί που εμπίπτουν σε μία από τους παραπάνω κατηγορίες θα βρουν τη σχετική ειδοποίηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη».

Οι γεωργοί έχουν δικαίωμα ένστασης, την οποία θα πρέπει έως 10 Δεκεμβρίου 2018 να υποβάλουν στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους.

Σε περίπτωση που κάποιος παραγωγός δεν έχει προσωπικό λογαριασμό, για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού εδώ (επιλογή “Εγγραφή”). Οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2018 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.