γεωργια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως τις 27 Ιανουαρίου οι ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων

Σε λειτουργία βρίσκεται η ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή ενστάσεων από τους γεωργούς που εμπίπτουν σε δείγμα ελέγχου κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων που αφορούν την ενίσχυση για τις γεωργικές πρακτικές επωφελής για το κλίμα και το περιβάλλον (Υπόχρεων τήρησης διαφοροποίησης καλλιεργειών και περιοχών οικολογικής εστίασης) και για τους  ελέγχους επιλεξιμότητας για τα αγροτεμάχια που εμπίπτουν στο δείγμα συνδεδεμένων καθεστώτων.

Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοικτή έως 27 Ιανουαρίου 2022, με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η ευκαιρία για την υποβολή ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των εν λόγω ελέγχων.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει την ΕΑΕ 2021 online, μπορούν να υποβάλουν ένσταση εδώ  στον κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ».