χρηματα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 11 εκατ. € για δικαιούχους της Δράσης 10.1.4

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησαν σήμερα οι πληρωμές της Δράσης 10.1.4 του Μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 11 εκατ. €

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής εως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου.