Ελιά

Βιολογική Ελαιοκαλλιέργεια

Η βιολογική γεωργία είναι η πιστοποιημένη παραγωγή φρέσκων και γευστικών τροφίμων με γεωργικές διαδικασίες που σέβονται το φυσικό περιβάλλον και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τον πρωτογενή τομέα. Δίνει έμφαση στη χρήση φυσικών πόρων αντί των συνθετικών και χημικά επεξεργασμένων εισροών.

Είναι γεγονός ότι η παραγωγή και η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων αυξάνεται συνεχώς σε όλο τον κόσμο, καθώς τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής γίνονται ευρέως γνωστά και οι καταναλωτές είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα διατροφής.

Η Ελλάδα είναι μία κατεξοχήν ελαιοπαραγωγός χώρα, με σημαντικό μερίδιο στην παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου, καθώς η ελιά υπάρχει στη χώρα μας εδώ και χιλιετίες. Έτσι, η βιολογική ελαιοκαλλιέργεια έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα για τον αγροτικό τομέα, καθώς αποτελεί έναν αρμονικό συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων.

Το παρόν μάθημα αποτελείται από τρεις ενότητες.

Στην πρώτη, γίνεται μία εκτενής αναφορά στη σημασία και το ρόλο της βιολογικής γεωργίας, τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που έχει για τις κοινωνίες, καθώς και στις διαδικασίες αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που την διέπει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η δεύτερη ενότητα αφορά την, από γεωπονικής άποψης, μελέτη της ελιάς ως καρποφόρου δέντρου, όπου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις καλλιεργητικές τεχνικές που απαιτούνται για τη σωστή ανάπτυξή της, στα πλαίσια της βιολογικής καλλιέργειας.

Τέλος, στην τρίτη ενότητα, δίνονται όλες εκείνες οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις για τη σωστή επεξεργασία του παραγόμενου από την βιολογική ελαιοκαλλιέργεια προϊόντος, ενώ το πιο σημαντικό κομμάτι της ενότητας είναι η προώθηση και η τοποθέτηση του προϊόντος στις αγορές, με χρήση όλων των σύχρονων μεθόδων μάρκετινγκ.

Πληροφορίες για την Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση της Ελληνικής Γεωργίας εδώ

Δομή Μαθήματος

Ενότητα 1 : Βιολογική Γεωργία/Βιολογικά αγροτικά προϊόντα

–          Σύγκριση πλεονεκτημάτων-μειονεκτημάτων βιολογικής και συμβατικής γεωργίας

–          Βιολογική ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα

–          Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

–          Εθνικό θεσμικό πλαίσιο

–          Διαδικασία – Βήματα πιστοποίησης βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας

Ενότητα 2 : Η καλλιέργεια της ελιάς

–          Οργανογραφία της ελιάς

–          Ποικιλίες ελιάς

–          Φυσικό περιβάλλον – Απαιτήσεις σε εδαφοκλιματικές συνθήκες

–          Πολλαπλασιασμός

–          Επικονίαση – Γονιμοποίηση

–          Το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας

–          Ελαιογένεση – Σύσταση ελαιοκάρπου

Εγκατάσταση ελαιοφυτείας

–         Προετοιμασία εδάφους

–         Συστήματα φύτευσης

Καλλιεργητικές τεχνικές

–          Πότισμα

–          Αραίωμα

–          Κλάδεμα

Βιολογική Λίπανση

–          Βασικά λιπαντικά στοιχεία

–          Οργανική ουσία

–          Λίπανση με οργανικά υλικά

–          Χλωρή λίπανση

Φυτοπροστασία

–          Ασθένειες της ελιάς

–          Εχθροί της ελιάς

Ενότητα 3 : Παραγωγή – Μεταποίηση – Προώθηση

–         Συγκομιδή ελαιοκάρπου

–         Βήματα Επεξεργασίας ελαιοκάρπου – Ελαιοποίησης

–         Ποιότητα – Κατηγορίες ελαιολάδου

–         Οργανοληπτική αξιολόγηση

–         Αποθήκευση

–         Τυποποίηση – Συσκευασία

–         Σήμανση

–         Μάρκετινγκ ελαιολάδου. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και εκθέσεις

–         Εξαγωγές-Εξωστρέφεια. Διεθνείς αγορές ελαιολάδου και τρόποι προσέγγισης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

testimonials

Εξαιρετικά πρακτική η παρακολούθηση των μαθημάτων βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας μέσω πλατφόρμας, όπου μου δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσω σημαντικές γνώσεις για το αντικείμενο όπως και χρήσιμο υλικό για περαιτέρω αναζήτηση γνώσης και πρακτική εφαρμογή.Πολύ ενδιαφέρον το ότι καλύφθηκε από πολλές πλευρές το αντικείμενο πχ marketing-προώθηση, τεχνικές καλλιέργειας.- Τζελινα Καρελλα
Το μάθημα ήταν ακριβώς αυτό που περίμενα, η συνεργασία με τον εκπαιδευτή, ήταν πέραν του δεόντως αποδοτική, αφιέρωνε χρόνο και πέραν του μαθήματος προκειμένου να με ενημερώσει για τις απορίες μου και μου έστειλε βιβλιογραφία και υλικό που με βοήθησε πολύ. Μια πιο καλή τιμή θα ήταν καλοδεχούμενη λόγο κρίσης.- Γιώργος Παράσχος