Π.Α.Α.: Τα μέτρα και οι δράσεις που αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας

Τα μέτρα και τις δράσεις που υλοποιούνται μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  και αφορούν τη βιοποικιλότητα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας.

Το 21% του προϋπολογισμού του ΠΑΑ 2014-2020 προορίζεται για μέτρα και δράσεις που είναι προσανατολισμένα στην προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε όλη την επικράτεια.

Πρόκειται για δράσεις που περιλαμβάνουν:

  • την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών φιλικών προς την άγρια ζωή, όπως είναι η διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, η εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες, η αγρανάπαυση, η προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση, η διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία ή η βιολογική γεωργία,
  • τις επενδύσεις στα δάση, όπως είναι τα αγροδασικά συστήματα,
  • τις μελέτες, όπως είναι τα θεματικά σχέδια διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές,
  • τις Προστατευόμενες Περιοχές της χώρας, όπως είναι η δράση για την Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας,
  • τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000, όπως οι δράσεις της Εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (Comfusio) και 
  • την ενίσχυση για τη μετατροπή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Παρόλο που το 33% της αγροτικής γης της χώρας μας περιλαμβάνεται στο δίκτυο NATURA 2000, μεγάλος αριθμός φυσικών ενδιαιτημάτων αλλά και ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας επηρεάζεται άμεσα από τις αγροτικές χρήσεις.