Κροκος

Παγκόσμιες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας για κρόκο και αποξηραμένη ρίγανη

Η ρίγανη και το σαφράν (κοινώς κρόκος) δύο ελληνικά βότανα συνυφασμένα με τον αγροδιατροφικό πλούτο της χώρας μας και άρρηκτα συνδεδεμένα με την υψηλή ελληνική γαστρονομία, τα οποία κατέχουν μία ξεχωριστή θέση στις γευστικές προτιμήσεις Ελλήνων αλλά και ξένων καταναλωτών, αποκτούν πλέον παγκόσμιες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Η συζήτηση για την υιοθέτηση των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της ρίγανης και του σαφράν, στο πλαίσιο των εργασιών του Codex Alimentarius, ενός παγκόσμια αναγνωρισμένου θεσμού των Διεθνών Οργανισμών FAO/WHO, που σκοπό έχει την ανάπτυξη προτύπων τροφίμων και ορθών πρακτικών για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την εξασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων, διήρκησε αρκετά χρόνια.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως Εθνικό Σημείο Επαφής του Codex Alimentarius, συντόνισε την ελληνική προσπάθεια για την ανάδειξη και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής ρίγανης και του ελληνικού κρόκου (σαφράν), αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα άλλων κρατών σε παγκόσμια κλίμακα.

Στόχος ήταν η διασφάλιση της ανώτερης ποιότητας, της αυθεντικότητας και της ταυτότητας των προϊόντων αυτών για την προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών αλλά και την προώθηση των συμφερόντων των Ελλήνων παραγωγών. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια του ΕΦΕΤ ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και οι ενδιαφερόμενοι συνεταιρισμοί καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Αναφορικά με την αποξηραμένη ρίγανη, αποτελεί σημαντική κατάκτηση για τη χώρα ότι το πρότυπο περιλαμβάνει μόνο τα δύο είδη Οriganum spp. L. (εκτός του Origanum majorana L.) και Lippia spp. L, και εξαιρεί το τούρκικο είδος Satureja spp. L. (κοινώς θρούμπι), το οποίο δεν θα μπορεί να διακινείται διεθνώς ως ρίγανη. Επιπλέον, στο πρότυπο η ονομασία του προϊόντος ως «ρίγανη» αποκλείει άλλες εμπορικές ονομασίες, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση ή και παραπλάνηση στον καταναλωτή.

Όσον αφορά στο σαφράν, η εισαγωγή της κατηγορίας «έξτρα» αναμένεται να προάγει την ποιοτική ανωτερότητα και αξία του ελληνικού προϊόντος, σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα του διεθνούς εμπορίου και να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για τους Έλληνες παραγωγούς να εξακολουθούν να εφαρμόζουν καλές πρακτικές παραγωγής από το χωράφι μέχρι τη συσκευασία.

Σημαντικότερο όμως επίτευγμα, αποτελεί η προστασία της ελληνικής ταυτότητας του προϊόντος στο διεθνές εμπόριο, μέσω της κατοχύρωσης της υποχρεωτικής δήλωσης της χώρας συγκομιδής. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα αποφεύγονται ενδεχόμενα φαινόμενα απάτης και παραπλάνησης του καταναλωτή ως προς την πραγματική του ταυτότητα και νοθείας ή/και λανθασμένες πρακτικές επισήμανσης, ως προς την αυθεντικότητα του.