Ψυχανθή

Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τα ψυχανθή

20 Απριλίου 2018 – Tο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για τα Ψυχανθή στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος TRUE του HORIZON2020, διοργανώνουν πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τα ψυχανθή.

Κατά την διάρκεια της συνδιάσκεψης θα πραγματοποιηθούν δύο συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, μία για θέματα διακίνησης των ψυχανθών (αγορές) και μία για θέματα πολιτικών σχετικά με την αλυσίδα παραγωγής – διακίνησης και κατανάλωσης των ψυχανθών.

Στη διάρκεια των συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την αλυσίδα παραγωγής – διακίνησης και κατανάλωσης των ψυχανθών.

Η συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Αθήνα .

Δείτε το Πρόγραμμα της συνδιάσκεψης εδώ