αμπελι

Πάνω από το 84 % των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων χωρίς Δήλωση Συγκομιδής

Στον πιο αδύναμο κρίκο του αμπελοοινικού τομέα τείνει να παγιωθεί το καθεστώς υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής από τους παραγωγούς οινοστάφυλων, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων του τμήματος Αμπέλου Ελαίας και Αλκοολούχων ποτών, στην οποία προέβη η ΚΕΟΣΟΕ.

Παρά το γεγονός ότι η υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής είναι υποχρεωτική και συνεπώς η παραγωγή οινοστάφυλων για την οποία δεν υποβάλλεται Δήλωση Συγκομιδής είναι παράνομη, παρά το γεγονός επίσης ότι αποτελεί προϋπόθεση για έγκριση Σχεδίων Αναδιάρθρωσης, ο αριθμός που υπεβλήθη το 2017 (24.414 Δηλώσεις Συγκομιδής) είναι μικρότερος από το προηγούμενο έτος 2016 (25.189).

Περιεχόμενα να κλείσει

Και όχι μόνο είναι μικρότερος, αλλά αντιπροσωπεύει και ένα χαμηλό ποσοστό στο σύνολο των 160.000 αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, που ανέρχεται στο 15,26%, εγείροντας αυτόματα ερωτήματα για το πώς και προς ποιούς διακινούνται τα οινοστάφυλα του υπολοίπου 84,74% των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων.

Οι λόγοι

Τα ποσοστά υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής ήταν επίσης χαμηλά και την προηγούμενη τριετία, όμως το 2017 όντας έτος εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού των αγροτών, συνέβαλλε στην σημερινή εικόνα, όπως πληροφορούν την ΚΕΟΣΟΕ τα μέλη της από όλη την Ελλάδα. Την εικόνα άλλωστε επιδεινώνει και η επιβολή ΕΦΚ στο κρασί, φορολογία που αποφεύγουν πολλά οινοποιεία, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τα οινοποιεία που δηλώνουν τη διακίνηση του συνόλου της παραγωγής τους, με μεγάλο τίμημα την πτώση του κύκλου εργασιών των τελευταίων και ότι αυτό συνεπάγεται.

Η πορεία του μειωμένου αριθμού Δηλώσεων Συγκομιδής υποδηλώνει αυτό που ο κλάδος παρακολουθεί αμήχανα, την περαιτέρω δηλαδή έξαρση της παραοικονομίας, που έχει σαν αποτέλεσμα να ευημερεί η παραβατικότητα και να δεινοπαθεί έως αφανισμού η νομιμότητα.

Εάν στον αριθμό των Δηλώσεων Συγκομιδής αφαιρεθεί ο αριθμός των σταφυλοπαραγωγών που οινοποιούν μόνοι τους την συγκομιδή τους, ο οποίος τα προηγούμενα έτη αντιπροσώπευε το 40%-50% των Δηλώσεων Συγκομιδής και συσχετισθούν οι εκτάσεις που δηλώνονται μέσω των Δηλώσεων Συγκομιδής, τότε τα συμπεράσματα είναι σαφή και αιτιολογημένα για τα οινοποιεία που «βλέπουν» να χάνουν τους πελάτες τους και ιδιαίτερα για τα συνεταιριστικά οινοποιεία. Τουλάχιστον οι μισές νόμιμα φυτεμένες εκτάσεις του επίσημου ελληνικού αμπελώνα, συνάγεται ότι δεν εμφανίζουν και δε δηλώνουν την παραγωγή τους και εάν σε αυτές προστεθούν οι παράνομες φυτεύσεις και οι εκτάσεις με αμπέλια που δεν δικαιούνται να οδηγήσουν την παραγωγή τους στην οινοποίηση, τότε γίνεται εμφανές ότι το πρόβλημα της παραοικονομίας έχει αποκτήσει υδροκέφαλα χαρακτηριστικά, τέτοια που σε μικρό χρονικό διάστημα από σήμερα θα έχουν σαν αποτέλεσμα την πτώχευση οινοποιείων.

Τα συμπεράσματα για τα αίτια αυτής της εξέλιξης είναι προφανή και συμβάλλουν στην ένταση των προσπαθειών της ΚΕΟΣΟΕ, ώστε να υπάρξει επιτέλους εξέλιξη στο θέμα του μηδενισμού του ΕΦΚ στο κρασί, όπως έχουν δηλώσει κυβερνητικοί παράγοντες, μηδέ εξαιρουμένου και του ίδιου του πρωθυπουργού, καθώς επίσης ώστε και ο κρατικός μηχανισμός επιτέλους να εφαρμόσει την νομοθεσία προς όλους.

Ανυπέρβλητα προβλήματα στα οινοποιεία

Η ψηφιακή υποβολή της Δήλωσης Παραγωγής μέσω ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ που θα ισχύει υποχρεωτικά για τα οινοποιεία από το επόμενο έτος, θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα, σε όσα οινοποιεία δεν συσχετίζουν τον παραλαμβανόμενο όγκο σταφυλιών με τις Δηλώσεις Συγκομιδής των σταφυλοπαραγωγών.

Είναι πλέον δεδομένο ότι κατά την ψηφιακή υποβολή των Δηλώσεων Παραγωγής από τα οινοποιεία, το ηλεκτρονικό πρόγραμμα της εφαρμογής του ΥΠΑΑΤ, θα «τραβάει» ταυτόχρονα τα δεδομένα, από τις ήδη υποβληθείσες Δηλώσεις Συγκομιδής των αμπελουργών με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των οινοποιείων στο οποίο δήλωσαν οι αμπελουργοί ότι παρέδωσαν τη σταφυλική τους παραγωγή. Αντίστοιχα η ψηφιακή εφαρμογή του υπουργείου θα εμφανίζει την παραδοθείσα ποσότητα σταφυλιών με βάση το ΑΦΜ των αμπελουργών στην Αναλυτική Δήλωση Παραγωγής του οινοποιείου.

Κανένα οινοποιείο δεν θα μπορεί να δηλώνει παραγωγή οίνου, η οποία δεν αντιστοιχίζεται με Δηλώσεις Συγκομιδής τόσες σε κιλά, ώστε να συμβαδίζει με τον δηλούμενο παραχθέντα οίνο του Οινοποιείου.

Είναι σαφές ότι τα οινοποιεία πρέπει να κινητοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση και αντίστοιχα να κινητοποιήσουν τους παραγωγούς από τους οποίους παραλαμβάνουν σταφύλια, ώστε να μην ανακύψουν αναντιστοιχίες και «χτυπήσει» το σύστημα υποβολής Δηλώσεων Παραγωγής.