παραγο2

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 1ο – Ιούλιος 2015

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ.

Δελτίο 1ο – Ιούλιος 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γενική Αξιολόγηση Συγκυρίας
Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών)
ΑΠΑ
Απασχόληση
Παραγωγικότητα
Εξωτερικό Εμπόριο
(Εξαγωγές – Εισαγωγές – Ισοζύγιο)
Μάιος 2015
1ο 3μηνο 2015
1ο 3μηνο 2015
1ο 3μηνο 2015
1ο 4μηνο 2015

Δείτε ΟΛΑ τα Δελτία του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ.