παραγο2

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 11ο – 2ου τριμήνου 2016

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ.

Δελτίο 11ο – 2ου τριμήνου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γενική Αξιολόγηση Συγκυρίας

Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών)

ΑΠΑ

Απασχόληση

Παραγωγικότητα

Εξωτερικό Εμπόριο
(Εξαγωγές – Εισαγωγές – Ισοζύγιο)

Πληρωμές

2ο 3μηνο 2016

2ο 3μηνο 2016

2ο 3μηνο 2016

2ο 3μηνο 2016

2ο 3μηνο 2016

2ο 3μηνο 2016

2ο 3μηνο 2016

Δείτε ΟΛΑ τα Δελτία του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ.