παραγο2

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 3ο – Σεπτέμβριος 2015

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ.

Δελτίο 3ο – Σεπτέμβριος 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γενική Αξιολόγηση Συγκυρίας

Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών)

ΑΠΑ

Απασχόληση

Παραγωγικότητα

Εξωτερικό Εμπόριο
(Εξαγωγές – Εισαγωγές – Ισοζύγιο)

Πληρωμές

 

Ιούλιος 2015

2ο 3μηνο 2015

2ο 3μηνο 2015

2ο 3μηνο 2015

2ο 4μηνο 2015

Αύγουστος 2015

Μπορείτε να δείτε το δελτίο και εδώ.

Δείτε ΟΛΑ τα Δελτία του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ.