παραγο2

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 4ο – Οκτώβριος 2015

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ.

Δελτίο 4ο – Οκτώβριος 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών)
Εξωτερικό Εμπόριο
(Εξαγωγές – Εισαγωγές – Ισοζύγιο)
Πληρωμές
Αύγουστος 2015
Ιούλιος 2015Σεπτέμβριος 2015

Δείτε ΟΛΑ τα Δελτία του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ.