παραγο2

ΠΑΡ.ΑΓ.Ο: Δελτίο 5ο – Ιανουάριος 2016

Δείτε πληροφορίες και οδηγίες ανάγνωσης των δελτίων του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ.

Δελτίο 5ο – Ιανουάριος 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γενική Αξιολόγηση Συγκυρίας

Δείκτες Τιμών (Εισροών – Εκροών)

ΑΠΑ

Απασχόληση

Παραγωγικότητα

Εξωτερικό Εμπόριο
(Εξαγωγές – Εισαγωγές – Ισοζύγιο)

Πληρωμές

3ο 3μηνο 2015

Οκτώβριος 2015 και 3ο 3μηνο 2015

3ο 3μηνο 2015

3ο 3μηνο 2015

3ο 3μηνο 2015

10μηνο Ιανουάριος _ Οκτώβριος 2015

2015 ολόκληρο έτος

Δείτε ΟΛΑ τα Δελτία του ΠΑΡ.ΑΓ.Ο εδώ.