κρασι-βαρελι

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων επιστροφής ή διαγραφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κρασιού

Παράταση στην ημερομηνία υποβολής αιτήσεων επιστροφής ή διαγραφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τα αποθέματα κρασιού έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, οι μικροί οινοπαραγωγοί θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις επιστροφής ή διαγραφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που εισπράχθηκε ή βεβαιώθηκε αντίστοιχα, για αποθέματα κρασιού τα οποία δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση έως και την ημερομηνία κατάργησης του φόρου, 31 Δεκεμβρίου 2018.