γεωργια-εδαφος

Παράταση στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων

Παράταση δόθηκε στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2018 εως τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

  • η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης 2018 δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018, η οποία έχει οριστεί στις 15 Ιουνίου 2018.
  • η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα δηλωθέντα αγροτεμάχια για το έτος 2018, ήτοι 31 Μαΐου 2018. Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31 Μαΐου 2018 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του έτους 2018
  • η καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης παρατείνεται ως την Τρίτη, 10/07/2018.