εφκα

Παράταση στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών – Πέντε δόσεις για προηγούμενες οφειλές

Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα των αγροτών καθώς και όλων των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων έως την 28η Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή.

Παράλληλα, οι ασφαλιστικές οφειλές που τυχόν έχουν προκύψει από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019 κατανέμονται σε πέντε μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η.3.2021. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα