Παράταση στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών

Παράταση στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα η ημερομηνία παρατάθηκε έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα)