βοσκοτοπος-φυση

Παράταση στην πληρωμή μισθωμάτων βοσκήσιμων γαιών

Παράταση στην πληρωμή μισθωμάτων βοσκήσιμων γαιών μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018 έφερε η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την διαδικασία  μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών.

Επίσης, οι Περιφέρειες είναι συναρμόδιες στη διαδικασία για την έγκαιρη είσπραξη των μισθωμάτων και διασφαλίζονται οι κτηνοτρόφοι από καθυστερήσεις πληρωμών που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.

Το ύψος του ετήσιου μισθώματος για τη χρήση της βοσκής σε δημόσιες και δημοτικές βοσκήσιμες γαίες, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, έχει ως εξής:

  • Στις επιλέξιμες για ενίσχυση, σύμφωνα με το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης, βοσκήσιμες γαίες σε 0,40 €/ στρέμμα.
  • Στις μη επιλέξιμες για ενίσχυση βοσκήσιμες γαίες σε 0,15 €/στρέμμα.