γεωργια-εργατες

Παρατείνεται η άδεια παραμονής μετακλητών εργατών γης

Ανανεώνεται έως 90 ημέρες το δικαίωμα παραμονής στη χώρα των μετακλητών εργατών γης που εισήλθαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε εργατικό δυναμικό,  σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Προστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες αρχές προσκομίζοντας παράλληλα υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη που θα τους απασχολήσει.