σογια-γεωργια

Πάρε μέρος στη διαβούλευση για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στην Ε.Ε.

Οι φυτικές πρωτεϊνες αποτελούν βασικό συστατικό των ζωοτροφών και παράλληλα καταναλώνονται ευρέως από τον άνθρωπο.

Η ευρωπαϊκή παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ωστόσο δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης, εν μέρει λόγω των γεωργοκλιματικών συνθηκών, οι οποίες δεν ευνοούν την καλλιέργεια φυτών πλούσιων σε πρωτεΐνες, όπως π.χ. η σόγια, αλλά και την απουσία δασμών που εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των εισαγωγών από Τρίτες χώρες και της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Το συντριπτικό ποσοστό όμως της σόγιας που εισάγεται στην Ε.Ε. είναι γενετικά τροποποιημένο γεγονός που ανησυχεί έντονα την πλειοψηφία των Ευρωπαΐων καταναλωτών οι οποίοι τάσσονται κατά των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών.

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί μέσα από διαβούλευση να καθορίσει την υφιστάμενη κατάσταση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών της Ε.Ε. και να σχεδιάσει τη μελλοντική της στρατηγική. Μεταξύ άλλων, επιδιώκει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέσων πολιτικής, όπως η συνδεδεμένη στήριξη που παρέχεται στους αγρότες της Ε.Ε.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου εδώ.

Η αναλυτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα πιθανά μελλοντικά μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει στον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών θα ανακοινωθεί στα τέλη του 2018.