ερωτηματικο

Πάρε μέρος στη δημόσια διαβούλευση για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν σημαντικά ποσά χρηματοδότησης από την Ένωση και για τον λόγο αυτό πρέπει να υπόκεινται σε τακτικές αξιολογήσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις τους και να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης.

Οι πολίτες από ολόκληρη την ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ υποστηρίζει την αγροτική ανάπτυξη, χάρη σε δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε σήμερα 22 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 20 Απριλίου 2018.

Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία της κοινής γεωργικής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020. 

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή και να συνεχίσετε αργότερα.

Δείτε το ερωτηματολόγιο εδώ.

Στη διαβούλευση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις. Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις των δικαιούχων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης θα είναι χρήσιμες για τους εξής:

  • τους γεωργούς
  • τους μεταποιητές
  • τους εμπόρους λιανικής πώλησης
  • τους εμπόρους χονδρικής πώλησης
  • τους πολίτες των αγροτικών περιοχών
  • τις εθνικές δημόσιες αρχές
  • τις περιφερειακές δημόσιες αρχές
  • τις επιχειρηματικές οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων ενώσεων, εμπορικών επιμελητηρίων κ.λπ.)
  • τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών
  • άλλους δημόσιους φορείς