79

Πάρε μέρος στην πρωτοβουλία καταναλωτών για την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στα τρόφιμα

Τη θέσπιση υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στα τρόφιμα ζητά μια νέα κίνηση πολιτών (Eat ORIGINal! Unmask your food ) και ελπίζει στη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού υπογραφών για να προωθήσει την ιδέα της στο επόμενο στάδιο και ίσως στην υιοθέτηση ενός νέου Κανονισμού της Ε.Ε.

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να προστατεύονται και να λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες για τα τρόφιμα που επιλέγουν να αγοράσουν.

Προκειμένου να κάνουν επιλογές κατόπιν ενημέρωσης, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πού λαμβάνει χώρα η καλλιέργεια και η επεξεργασία των προϊόντων, την προέλευση των συστατικών και να έχουν περισσότερες πληροφορίες για τις μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να κριθεί επιτυχής πρέπει να συγκεκντρώσει πάνω από 1.000.000 υπογραφές από τουλάχιστον 7 κράτη-μέλη.

Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ενδεχομένως να υιοθετήσει σχετικά μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, και τα πιλοτικά εθνικά μέτρα που έχουν υιοθετήσει ήδη κάποια κράτη-μέλη (κυρίως για το γάλα και το κρέας) θα έχουν ευνοϊκή τύχη ως προς τη συνέχισή τους.

Η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών-μελών που έχουν υιοθετήσει εθνικά μέτρα για την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης του γάλακτος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Πάρε μέρος στην πρωτοβουλία των πολιτών και υπέγραψε ΤΩΡΑ και εσύ εδώ.