Π.Ε. Θεσσαλονίκης: Υπερδέσμευση 4,6 εκ. για την ένταξη ιδιωτικών επενδύσεων

Πρόσθετοι πόροι 4,62 εκ. € ξεκλείδωσαν επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις, στο πλαίσιο των σχετικών Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στα 2 Τοπικά Προγράμματα CLLD/ LEADER της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Από την πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση, ποσό 1,14 εκ. € προέρχεται από πόρους του Υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση» της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά το Τοπικό Πρόγραμμα για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα, εγκρίθηκαν πρόσθετοι πόροι ύψους 4,02 εκ. €, που αθροιζόμενοι με τους αρχικά διαθέσιμους πόρους της Πρόσκλησης ύψους 3,73 εκ. €, έχουν ως αποτέλεσμα την χρηματοδότηση 59 ιδιωτικών επενδύσεων συνολικής Δ.Δ. 7,75 εκ. €

Αντίστοιχα, στο Τοπικό Πρόγραμμα για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα, εγκρίθηκαν πρόσθετοι πόροι ύψους 0,6 εκ. €, που αθροιζόμενοι με τους αρχικά διαθέσιμους πόρους της Πρόσκλησης ύψους 2,75 εκ. €, έχουν ως αποτέλεσμα την χρηματοδότηση 26 ιδιωτικών επενδύσεων συνολικής Δ.Δ. 3,35 εκ. €

Τα 85 αυτά επενδυτικά σχέδια, συνολικής Δ.Δ. άνω των 11 εκ. €, αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας των αγροτικών αυτών περιοχών, μέσω δράσεων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων, ενίσχυσης αγροτουριστικών μονάδων, μικρών βιοτεχνιών, οικοτεχνιών, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης συνεργασιών και τη δημιουργία πρόσθετων πηγών εισοδήματος και ευκαιριών απασχόλησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.