περονοσπορος

Περονόσπορος αμπελιού: Έγκαιρος εντοπισμός προσβολών παρά γενικευμένοι ψεκασμοί

Για να γίνουν πρωτογενείς μολύνσεις από περονόσπορο πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα:

  • ξεδιπλωμένα φύλλα,
  • βροχή τουλάχιστον 8-10 χιλ. και
  • θερμοκρασίες πάνω από 10 οC.

Δεν χρειάζονται γενικευμένοι ψεκασμοί αλλά να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι για έγκαιρο εντοπισμό της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις). Στις περιπτώσεις που εμφανίζονται συμπτώματα της ασθένειας, πρέπει να γίνεται άμεσα ψεκασμός.

Όσο πιο σύντομα διαπιστωθεί η ασθένεια τόσο πιο εφικτή είναι η αποτελεσματική της αντιμετώπιση, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα, είναι ανάγκη να γίνεται ορθολογική εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες. Επισημαίνεται ότι τα διασυστηματικά μυκητοκτόνα είναι επικίνδυνα για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας του μύκητα.