αιτηση

Οι πιστοποιημένοι φορείς για την υποβολή των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης

Ο γεωργός έχει δύο επιλογές για να υποβάλλει την αίτησή του.

Η είναι να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες των κατά τόπους πιστοποιημένων Φορέων υποβολής Α΄ ή Β΄ βαθμού της επιλογής του με πληρωμή. Το κόστος ποικίλει ανάλογα με τον φορέα υποβολής και τις απαιτήσεις του κάθε γεωργού.  (δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

Η είναι να το κάνει μόνος του ή με τη βοήθεια κάποιου οικείου του που έχει πρόσβαση και ευχέρεια στη χρήση του διαδικτύου (internet), ΔΩΡΕΑΝ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ (οn-line υποβολή), ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης του 2015. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση όσοι έχουν ζωικό κεφάλαιο.

Λίστα με στοιχεία επικοινωνίας Πιστοποιημένων Φορέων Α’ & Β’ Βαθμού για το έτος 2016

Κλικ για μεγιστοποίησηpdf