ellinikigeorgia

Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων: Ξεκινούν οι αιτήσεις- Η άδικη διάκριση και ένα αβέβαιο αποτέλεσμα

Ξεκινάει το πρώτο στάδιο για την πιστοποίηση των Γεωργικών Συμβούλων και την εγγραφή τους στο εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις.

Η αίτηση είναι μόνο το πρώτο βήμα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να οπλιστεί με υπομονή και κυρίως με την ελπίδα ότι ο χρόνος που θα αφιερώσει – και σε ορισμένες περιπτώσεις το χρήμα – θα αποδώσουν καρπούς στο μέλλον.

Η διαδικασία φαίνεται ότι θα διαρκέσει πολύ και αν κρίνουμε από την όλη πορεία των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, τις καθυστερήσεις, τις αλλεπάλληλες παρατάσεις, τις εκ των υστέρων τροποποιήσεις, την αποτυχημένη εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου στο παρελθόν, ελλοχεύει ο κίνδυνος πολλοί από αυτούς που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν τελικά απογοητευτούν.

Η προκήρυξη του μέτρου αφορά χιλιάδες εν δυνάμει ενδιαφερόμενους και σε συνδυασμό με την διαφαινόμενη αποσπασματική του εφαρμογή, ενδέχεται να μην αποφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ποιος μπορεί να πιστοποιηθεί ως Γεωργικός Σύμβουλος;

Ο κάτοχος πτυχίου: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικώνκαι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-ΑΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής , διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ από το οικείο Επιμελητήριο και δεν ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

Δυνατότητα πιστοποίησης έχουν και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι-Α.ΤΕ.Ι.).

Ας δούμε τώρα ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης βήμα προς βήμα.

1. Ηλεκτρονική αίτηση

Μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2018 οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εδώ.

Η αίτηση, ακόμα και αν ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις, δε σημαίνει ότι εντάσσεται αυτομάτως στο Μητρώο.

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί επιτροπές για την εξέταση των αιτήσεων και στη συνέχεια καταρτίζεται ο πίνακας συμμετεχόντων στο εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.

2.Σεμινάριο και Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης

Για την πιστοποίηση των Γεωργικών Συμβούλων και την εγγραφή τους στο μητρώο είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του εισαγωγικού επιμορφωτικού προγράμματος από τον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το εν λόγω πρόγραμμα διοργανώνεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν να λάβουν πιστοποίηση. Άγνωστος είναι προς το παρόν ο χρόνος που θα υλοποιηθεί το πρώτο εισαγωγικό επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες αξιολογούνται με εξέταση και στους επιτυχόντες χορηγείται «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης» και εγγράφονται στα Μητρώα.

Στη βεβαίωση αναγράφονται τα θεματικά πεδία στα οποία επιτρέπεται να παρέχει συμβουλές ο πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος.

Η πιστοποίηση έχει διάρκεια πέντε έτη.

Η άδικη διάκριση

Οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι οφείλουν να καταβάλουν στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ετήσια συνδρομή ύψους 20 €. Η πρώτη πληρωμή γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

Ωστόσο, άγνωστο γιατί, από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι – Α.ΤΕ.Ι.).