Λυκος

Πλήρης αποζημίωση και χρηματοδότηση επενδύσεων για την προστασία των άγριων ζώων

Πλήρη αποζημίωση για ζημίες που προκαλούνται από προστατευόμενα ζώα αλλά και χρηματοδότηση επενδύσεων για την αποτροπή τέτοιων ζημιών (π.χ. κατασκευή ηλεκτρικών περιφράξεων) αποφάσισε να παράσχει σε γεωργούς και κτηνοτρόφους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η οικονομική στήριξη για την επίλυση των συγκρούσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση των προστατευόμενων ζώων παρέχεται από τα ταμεία της ΕΕ, τόσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και από εθνικούς πόρους (κρατικές ενισχύσεις).

Πλέον, σύμφωνα τη νέα απόφαση της Ε.Ε.  οι επενδύσεις για την προστασία των άγριων ζώων θα επιχορηγούνται κατά 100%, σε αντίθεση με το 80% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Θα επιτρέπεται επίσης στα κράτη μέλη να επιστρέφουν το 100% των αποκαλούμενων έμμεσων δαπανών, όπως το κτηνιατρικό κόστος που προκύπτει από τη θεραπεία των τραυματισμένων ζώων και το κόστος εργασίας που σχετίζεται με την αναζήτηση αγνοουμένων ζώων μετά από επίθεση προστατευόμενου ζώου.