χρηματα

Πληρωμές 3,4 εκατ. € από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis) περίπου 3,4 εκατ. € κατέβαλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους παρακάτω παραγωγούς:

Για το έτος ΕΑΕ 2018:

  • Σε 55 δικαιούχους θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις σε περιοχές της Κρήτης καταβλήθηκε το ποσό των 190.050,00 €
  • Σε 5.330 δικαιούχους με αγροτεμάχια βαμβακού στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης καταβλήθηκε το ποσό των 1.413.356,68 €

Για το έτος ΕΑΕ 2019:

  • Σε 11 δικαιούχους παραγωγούς του Δήμου Καστανέων Έβρου που έχουν υποστεί ζημίες στην παραγωγή τους από δραστηριότητες του Ελληνικού Στρατού καταβλήθηκε το ποσό των 34.840,00 €

Για το έτος ΕΑΕ 2020:

  • Σε 1.116 δικαιούχους με αγροτεμάχια παραγωγής Σύκων για νωπή κατανάλωση  καταβλήθηκε το ποσό των 1.186.300,00 €.
  • Σε 212 δικαιούχους παραγωγούς Φυτωρίων ανθοκομικών φυτών καταβλήθηκε το ποσό των 502.182,00 €.
  • Σε 25 δικαιούχους παραγωγούς Φυτωρίων αρωματικών φυτών καταβλήθηκε το ποσό των 23.120,00 €
  • Σε 10 δικαιούχους παραγωγούς του Δήμου Καστανέων Έβρου που έχουν υποστεί ζημίες στην παραγωγή τους από δραστηριότητες του Ελληνικού Στρατού καταβλήθηκε το ποσό των 33.280,00 €