χρηματα

Πληρωμές 40 εκατ. € από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Περισσότερα από 40 εκατ. € άμεσες ενισχύσεις για τις αιτήσεις έτους 2019 κατέβαλλε σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού (38,9 εκατ. €) αφορά σε συνδεδεμένες ενισχύσεις και ενισχύσεις για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους οι οποίες καταβάλλονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο των πληρωμών για τις αιτήσεις έτους 2019. Το ποσό περιλαμβάνει πληρωμές για:

  • ροδάκινα προς χυμοποίηση,
  • βόειο κρέας,
  • βοοτρόφους (Μέτρο 1),
  • αιγοπροβατοτρόφους (Μέτρο 2),
  • διατήρηση της καλλιέργειας αμπελώνων VQPRD στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους.

Το υπόλοιπο ποσό αφορά σε συμπληρωματικές πληρωμές για: βασική ενίσχυση, πράσινη ενίσχυση, γεωργούς νεαρής ηλικίας, ειδική ενίσχυση βάμβακος, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή, βρώσιμα όσπρια, βιομηχανική τομάτα, σκληρό σίτο, ζαχαρότευτλα, καρπούς με κέλυφος, μήλα, σπόρους σποράς, κορινθιακή σταφίδα, πορτοκάλια προς χυμοποίηση, σπαράγγια, αιγοπρόβειο κρέας, διατήρηση των παραδοσιακών ελαιώνων και καλλιέργεια γεωμήλων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους

Για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • στα Κέντρα Υποδοχής των αιτήσεων ενίσχυσης,
  • στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (210.880.2000) και
  • στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (1540), το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 09:00 και 17:00.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων με τους εξής τρόπους: