χρηματα

Πληρωμές 4,7 εκατ. € από τον ΕΛΓΑ

Το συνολικό ποσό των 4,7 εκ. € κατέβαλε σήμερα, 25 Ιανουαρίου, σε 3.436 παραγωγούς ο ΕΛΓΑ για την εξόφληση αποζημιώσεων έτους 2022.

Οι αποζημιώσεις αφορούν ζημίες στη φυτική παραγωγή και απώλειες ζωικού κεφαλαίου, οι οποίες προκλήθηκαν εντός του έτους 2022.

Με την πληρωμή αυτή, ολοκληρώνονται ουσιαστικά οι υποχρεώσεις του ΕΛΓΑ για την εξόφληση των αποζημιώσεων για το έτος 2022.