χρηματα

Πληρωμές αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ

Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 θα καταβληθούν τελικά οι αποζημιώσεις για τον «Παγετό Άνοιξη 2021» καθώς και για ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν από άλλες αιτίες εντός του έτους 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν με καθυστέρηση λίγων ημερών – αντί της 3ης Δεκεμβρίου 2021 – ανέρχεται σε 46,2 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι αποζημιώσεις θα έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.