ελγα

Πληρωμές αποζημιώσεων και ενισχύσεων από τον ΕΛΓΑ

Αποζημιώσεις ύψους περίπου 8,6 εκατ. ευρώ καταβάλει σήμερα Μ. Τρίτη ο ΕΛ.Γ.Α., σε 5.978 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Η πληρωμή αφορά κυρίως αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου για το έτος ζημιάς 2018.

Τα ποσά αφορούν το 70% των αντίστοιχων αποζημιώσεων  φυτικής παραγωγής και το 100% των αντίστοιχων αποζημιώσεων  ζωικού κεφαλαίου.

Δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά νομό εδώ.

Πληρωμές κρατικών ενισχύσεων

Εκτός των παραπάνω αποζημιώσεων ο ΕΛΓΑ καταβάλει σήμερα σε 261 δικαιούχους παραγωγούς Κρατικές Οικονομικές  Ενισχύσεις, συνολικού ύψους περίπου 1,2 εκατ. ευρώ.

Οι ενισχύσεις αφορούν τους παραγωγούς που ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις μέσω των Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πλημμύρες 2014-2015», «Ετήσια 2014-2015», «Πυρκαγιές 2014-2015», «Ετήσιο 2017».

Δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά νομό εδώ.