Πληρωμές δικαιούχων για τις αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων | Δράση 10.1.09

Καταβλήθηκε χθες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η προκαταβολή της ενίσχυσης για τη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».

Η προκαταβολή ανέρχεται στο 65% των αιτούμενων ποσών, ανέρχεται σε 4,9 εκατ. € και αφορά 880 ενταγμένους παραγωγούς της 1ης και 2ης πρόσκλησης.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Ενστάσεις κατά των πληρωμών μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης.