γεωργια

Πληρωμές δικαιούχων νιτρορύπανσης – Δράση 10.1.04

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιήθηκε η καταβολή της πρώτης εκκαθάρισης για τους ενταγμένους στη Δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» παραγωγούς του πρώτου έτους εφαρμογής-2018.

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε περίπου 15,4 εκατ. €, αφορά  4.048 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019  έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.