αλογα

Πληρωμές για τη Δράση αυτόχθονων φυλών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πληρωμή αφορά την 1η εκκαθάριση του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς της 2ης πρόσκλησης για το  έτος εφαρμογής 2020..

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 630.097,02 € και αφορά 301 δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Ενστάσεις

Οι παραγωγοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εκκαθάρισης έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.