ΧΡΗΜΑΤΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές για τις αυτόχθονες φυλές ζώων

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πληρωμή της 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» για το έτος εφαρμογής 2019.

Το ποσό, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται σε 1,9 εκατ. € και αφορά 602 δικαιούχους πανελλαδικά.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης.