χρηματα-λεφτα-πληρωμες

Πληρωμές: Κατατέθηκε η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης σε 533.921 παραγωγούς

Κατατέθηκε, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, το ποσό της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης 2022 στους δικαιούχους παραγωγούς. Τα ποσά έχουν αρχίσει να φαίνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από σήμερα το βράδυ, 19 Οκτωβρίου.

Η προκαταβολή αφορά το 70% της Βασικής Ενίσχυσης και κατατέθηκε στους λογαριασμούς 533.921 δικαιούχων.

Προκαταβολή έλαβαν και 26.000 δικαιούχοι από μεταβιβάσεις δικαιωμάτων που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2022.

Το συνολικό ποσό πληρωμής για τους  533.921 δικαιούχους ανέρχεται στα 657 εκατ. ευρώ και όλες οι εκτάσεις δημόσιων βοσκοτόπων κατανεμήθηκαν  μόνο σε κτηνοτρόφους.

Η πληρωμή έγινε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις κοινοτικές διατάξεις τελικών διασταυρωτικών ελέγχων επιλεξιμότητας των αιτήσεων των δικαιούχων  έτους 2022 από τον αρμόδιο Οργανισμό Πληρωμών – ΟΠΕΚΕΠΕ.