χρηματα

Πληρωμές κρατικών ενισχύσεων από τον ΕΛΓΑ

Την καταβολή κρατικών ενισχύσεων σε 2.053 δικαιούχους παραγωγούς αύριο Πέμπτη 11 Μαρτίου, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ.

Πρόκειται για παραγωγούς του Προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων  «Ετήσιο 2017», οι οποίοι ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ή είναι δικαιούχοι ενισχύσεων για απώλεια παραγωγής.

Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ξεπερνάει τα 2,5 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, «Ετήσιο 2017», μέχρι σήμερα,  έχουν καταβληθεί περισσότερα από 23 εκατ. € ενώ η αρχική έγκριση του προγράμματος ήταν 16 εκατ. ευρώ.