ΧΡΗΜΑΤΑ

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 Δράσεις του Μέτρου 10

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων παραγωγών που έχουν ενταχθεί στις παρακάτω Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30/11/2020 η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 80% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2020.

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε περίπου 1 εκατ. €, αφορά σε 1585 δικαιούχους (για την πρώτη πρόσκληση) και περίπου 1,9 εκατ. €, αφορά 3206 δικαιούχους (για την δεύτερη πρόσκληση) και 3 εκατ. € αφορά 4682 δικαιούχους (για την τρίτη πρόσκληση) πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020.

Δράση 10.1.09: «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 30/11/2020 η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 65% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους εφαρμογής 2020.

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε περίπου 4,5 εκατ. €, αφορά σε 891 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020.

Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 30/11/2020 η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 65% των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς, του έτους αιτήσεων 2020.

Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 307.015 € και αφορά σε 692 δικαιούχους και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020.

Δράση 10.1.02 « Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας »

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27/11/2020 η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 80% των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς, του έτους αιτήσεων 2020.

Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 819.068 € και αφορά σε 1.259 δικαιούχους και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020.

Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 30.11.2020 η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 80% των δικαιούμενων ποσών απώλειας εισοδήματος στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2020.

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται περίπου σε 34,8 εκατ. € και αφορά σε 4.109 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020.

Δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν.Θήρας»

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 30/11/2020 η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 65%των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς, του έτους αιτήσεων 2020.

Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 349.814,17 € και αφορά σε 639 δικαιούχους και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020.

Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30/11/2020 η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 80% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2020.

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατ. €, αφορά σε 817 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2020.